Event/BTL

Pre nego što započnemo organizaciju događaja, mi najpre odgovorimo na sledeća pitanja: Šta? Kada? Gde? Zašto? Koliko? To je jedini preduslov i recept za uspeh.

Event

Event planiramo i organizujemo do najsitnijih detalja. Odnosi se na sve tipove događaja, bilo da se radi o konferenciji, otvaranju objekta, proslavi rođendana, i promociji nove usluge ili proizvoda. Ništa se ne prepušta slučaju. Više aspekata utiče na kvalitetan event, poput odabira prostora, pozivnica, sadržaja i prezentacije.

Iza sebe imamo pregršt organizovanih događaja, zato samu organizaciju držimo u malom prstu. Ogranizacija događaja je važna, pošto omogućava prisnije povezivanje sa vašom publikom.