Ivana Cvejić

Director

Ona je radoznala, nekonvencionalna, generator pozitivne energije i novih ideja. Na njenom putu ograničenja i prepreke ne postoje…“Risk taker, good plan maker and rule breaker“