Event

Pre nego što započnemo organizaciju događaja, mi najpre odgovorimo na sledeća pitanja: Šta? Kada? Gde? Zašto? Koliko? To je jedini preduslov i recept za uspeh.

Pre nego što započnemo organizaciju događaja, mi najpre odgovorimo na sledeća pitanja: Šta? Kada? Gde? Zašto? Koliko? To je jedini preduslov i recept za uspeh.